"Psi so čudeži s šapami." Susan Ariel Rainbow Kennedy

Css Template Preview
Višji izpiti - Višji izpiti

Višji izpiti so razdeljeni po težavnostnih stopnjah in sicer na:

IPO ZTP (preizkus primernosti psa za vzrejo)

IPO VO (priprava na izpit IPO 1 - predstopnja IPO)

IPO 1, IPO 2 in IPO 3 (mednarodni delovni izpit)

Začetek tečajev višjih izpitov: Tečaj poteka skozi celo leto razen v zimskem času.

Časovna razporeditev treningov: Tečaj obsega najmanj 10 ur teoretičnega dela v strnjenih seminarjih in posameznih urah teoretičnega dela ter najmanj 45 ur  praktičnega dela. Treningi so med tednom ter ob vikendih. Trening sledenja običajno poteka v jutranjih ali večernih urah. Trening poslušnosti in obrambe je običajno ob torkih (obramba) in sredah (poslušnost) v večernih urah. 

Cena tečaja višjih izpitov: 190 eur + 20 eur članarina, izpit 30 eur

Kdo se je lahko udeleži: V tečaj višjih izpitov sprejemamo vse vodnike in pse, ki so predhodno že opravili izpit B-BH.  

Program dela: 

- učenje in utrjevanje pravilne igre s psom

- učenje pravilnega nagrajevanja psa in izrekanja graje 

- nadaljevanje učenja pravilne hoje ob vodniku s poudarkom na večji pozornosti psa na vodnika

- utrjevanje osnovnih povelj ter učenje vaj, ki so predpisane za posamezno stopnjo višjih izpitov

- utrjevanje dela na sledi, nakazovanje predmeta, izdelovanje kotov na sledi, zapeljevalne sledi itd.

- izgradnja plenskega nagona

- več o programu na posameznih stopnjah si oglejte v pravilniku (link spodaj). 

Izpit: V kolikor bosta vodnik in pes pripravljena in bosta opravila tudi društveni izpit se lahko udeležita izpitov KZS po programu mednarodnih delovnih izpitov IPO ZTP, IPO VO ali IPO 1-3. Pogoji za pristop k izpitu so opisani v pravilniku za mednarodne izpite športnih šolanih psov. Pravilnik lahko najdete na spletni strani http://komisijazasolanje.si/wp-content/uploads/IPO-navodila-2012.pdf 

Za več informacij pokličite 041 724 881 ali pišite na kdkamnik@gmail.com