"Psi so čudeži s šapami." Susan Ariel Rainbow Kennedy

Css Template Preview
Rally obedience

Rally obedience je odlična disciplina za vse pasme psov ne glede na njihovo starost ali pasmo. Še posebej je primeren za vse vodnike psov, ki mogoče ne zmorejo večje fizične aktivnosti, vseeno pa bi radi poglobili vez med vodnikom in psom. Rally obedience je odlična disciplina kjer se močno krepi navezava med vodnikom in psom. Psi z veseljem opravljajo postavljene naloge ključnega pomena pa je krepitev pozitivnega odnosa med vodnikom in psom. 

Kinološko društvo Kamnik je bilo eno izmed prvih društev v Sloveniji, ki je aktivno začelo z izvajanjem tečajev rally obedienca. Vabimo vas, da se nam pri tej zanimivi disciplini pridružite tudi vi. 

Začetek tečaja RO: Tečaj poteka v spomladanskem in jesenskem terminu. Prvi termin je od marca do konec junija, drugi termin od septembra do konec novembra. 

Časovna razporeditev treningov: Tečaj RO obsega teoretično in praktično delo. Treningi so 1x tedensko po dve šolski uri. 

Cena tečaja RO: Začetni tečaj RO 1 in RO 2 : 130 eur + 20 eur članarina, nadaljevalni tečaj RO 3 in RO 4: 120 eur + članarina, izpit 30 eur

Kdo se tečaja lahko udeleži: V tečaj RO sprejemamo vse vodnike in pse. Zaželjeno je predhodno obiskovanje tečaja B-BH. Opravljen izpit B-BH je pogoj pri obiskovanju tečaja RO 2, RO 3 in RO 4. V tečaj RO 1 pa se lahko vpišete tudi brez B-BH izpita pogoj je le volja do dela tako psa kot vodnika. 

Program dela: Program tečaja RO obsega učenje vaj po pravilniku rally obedienca. V tečaju RO 2, RO 3 in RO 4 je v programu tudi ponavljanje vseh vaj predhodne stopnje. 

Izpit: Po končanem tečaju bo društveni izpit. Vsi, ki boste društveni izpit prestali se lahko udeležite tudi izpitov Kinološke zveze Slovenije. Izpita RO 1 se lahko udeležijo tudi psi, ki niso opravili izpita B-BH in so na dan izpita stari najmanj 12 mesecev, za nadaljne stopnje je pogoj za pristop k izpitu opravljen izpit B-BH ter starost psa 14 mesecev za RO 2, 15 mesecev za RO 3 ter 16 mesecev za RO 4. 

Za več informacij pokličite 041 724 881 - Urška ali pošljite e-mail na kdkamnik@gmail.com  

Več o disciplini rally obedience: 

RO je športna disciplina, kjer vodniki in psi na progi, ki jo vnaprej pripravi sodnik, opravljajo predpisane, med seboj povezane naloge. Vsi tekmovalci morajo opraviti iste vaje, njihova izvedba mora potekati v osnovi enako, tako da jih sodnik lahko med seboj primerja in oceni.

RO je namenjen vsem psom, rodovniškim in ne rodovniškim. Starost psa, ki se zahteva ko pes opravlja izpit v razredu RO-I je 12 mesecev, v RO-II 14 mesecev, v RO-III 15 mesecev in v RO-IV 16 mesecev. Na sam začetni tečaj RO pa se lahko vpišete že preden pes doseže starost 12 mesecev. 

Med tekmovanjem/izpitom ni dovoljeno uporabljati hrane, igračk in dotikov, vodnik pa lahko psa nenehno spodbuja z besedami in s telesno govorico. Tudi svoja povelja, s katerimi zahteva od psa, naj opravi določeno nalogo, lahko vodnik izrazi na različne načine - z besedami, znaki in/ali svojo telesno govorico. Tudi če vodnik za povelje hkrati uporabi več različnih načinov, to šteje za eno (združeno) povelje. Strogo prepovedana je tudi vodnikova grobost do psa v kakršni koli obliki (zateg vrvice, cukanje psa, udarec psa, grozilna telesna govorica vodnika, vpitje na psa in ostale psihične in fizične grobosti) in se kaznuje z diskvalifikacijo.

Glede na težavnost nalog je RO razdeljen na štiri težavnostne razrede. Vsi tekmovalci morajo začeti v razredu RO-I in nato ob pogojih, ki jih določa Pravilnik, postopno prehajajo v višje razrede.

Proga vsebuje (odvisno od ravni tekmovanja) 15 – 19 postaj (brez starta in cilja) z različnimi nalogami, ki jih morata opraviti pes in vodnik. V najnižjem, začetnem razredu se vaje s psom lahko izvajajo na vrvici ali brez (odločitev, da tekmovalec vaje izvaja na vrvici ne vpliva na oceno), v višjih razredih pa se vaje izvajajo brez vrvice.

Naloge izbere sodnik izmed 72 različnih nalog, ki so določene in opisane v pravilniku, njihovo vsebino pa ustrezno ponazarjajo dogovorjeni znaki.

Naloge obsegajo vaje v gibanju, vaje na mestu in premagovanje ovir. Vaje v gibanju vključujejo spremembe v smereh in načinu gibanja ter večje ali manjše kroge, osmice, slalome, gugalnice, mize in razne figure okoli stožcev. Vaje na mestu zahtevajo upoštevanje zahtev kot so sedi, prostor ali stoj v različnih zaporedjih, ostajanje na mestu, prilagajanje psa vodnikovemu položaju, vodenje na daljavo in podobno.

Tekmovalec/izpitnik ima na voljo 3 minute časa, v katerem mora opraviti vse vaje. Prekoračitev tega časa pomeni diskvalifikacijo. (povzeto po http://www.rally-o.si/index.htm) 

Več informacij o rally obediencu najdete na spletni strani http://www.rally-o.si/